Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011

Γιατί είναι αναπόφευκτη η Στάση Πληρωμών της Ελλάδας, σε περιβάλλον Ευρώ.

Η Ελλάδα θα κηρύξει στάση πληρωμών. Το ελληνικό χρεωστάσιο θα οφείλεται πρωτίστως στη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Αν η Ελλάδα δεν αποτελούσε τμήμα του ευρωσυστήματος, μπορεί να μην είχε καταλήξει στην παρούσα απελπιστική κατάσταση, αλλά ακόμα κι αν έφθανε ως εδώ, θα μπορούσε να αποφύγει την ανάγκη ενός χρεωστασίου.
Το χρεωστάσιό μας δεν θα προκύψει ως ευθεία άρνησή μας να αποπληρώσουμε το κεφάλαιο και τους τόκους στη λήξη των ομολόγων μας. Θα πάρει τη μορφή της...δήθεν αναδιάρθρωσης του υπάρχοντος χρέους, υπό τη διεύθυνση του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή των υπαρχόντων ελληνικών τίτλων με νέα ομόλογα χαμηλότερης ονομαστικής αξίας και χαμηλότερου επιτοκίου. Ή μπορεί να προτιμηθεί μία "ήπια αναδιάρθρωση" όπου η Ελλάδα θα συνεχίσει μεν να εξυπηρετεί το χρέος της, εκδίδοντας και παρέχοντας στους επενδυτές νέα ομόλογα, αντί να τους πληρώνει με μετρητά, που μάλλον δεν θα υπάρχουν ! Όποια μορφή κι αν πάρει η ελληνική στάση πληρωμών, το γεγονός είναι ότι οι κάτοχοι των ελληνικών ομολόγων θα πάρουν λιγώτερα χρηματικά ποσά από τα συνολικά ποσά που τους οφείλουμε..!

Ο μόνος τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα θα μπορούσε να αποφύγει ένα χρεωστάσιο είναι η περικοπή του ετήσιου ελλείμματος της εκεί που θα αποφασίσουν οι Αγορές, προκειμένου να την χρηματοδοτούν σε εθελοντική βάση. Και αυτό το ύψος θα ήταν, κατ' ελάχιστον, εκείνο στο οποίο παύει να αυξάνεται η αναλογία δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ.
Για να επιτύχει κάτι τέτοιο η Ελλάδα, από τη στιγμή που το έλλειμμα του 2011 βρίσκεται ακόμη στο 10% του ΑΕΠ της, θα πρέπει να επιτύχει μια μείωσή του τουλάχιστον κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες! Αλλά για να μειώσει την αναλογία δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στα επίπεδα του 60% που ορίζει η συνθήκη του Μάαστριχτ, θα απαιτείτο ο περιορισμός του ελλείμματος σε ποσοστό κάτω του 3% και η παραμονή του εκεί για πολλά χρόνια - στόχο που είχαν θέσει αρχικά οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης για το 2012 αλλά που έχει πάρει αναβολή.

Ο περιορισμός του ελληνικού ελλείμματος κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και ο περιορισμός που προβλέπεται στο νέο ελληνικό πρόγραμμα κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2015 συνεπάγεται μια τεράστια περικοπή κρατικών δαπανών ή μιά δραματική αύξηση των φορολογικών εσόδων ή, το πιθανώτερο, και τα δύο. Πέρα από τις πολιτικές δυσκολίες τέτοιων στόχων, αυτά τα περιοριστικά μέτρα θα είχαν πολύ αρνητικά αποτελέσματα στην συνολική εγχώρια ζήτηση, και κατά συνέπεια στην παραγωγή και στην απασχόληση. Τα ποσοστά ανεργίας της Ελλάδος που ήταν στο 10% στις αρχές του 2011, πλησιάζουν ήδη στο 17%, και καθώς το ελληνικό ΑΕΠ είχε πέρυσι πτώση 5%, η οποία αναμένεται ότι φέτος θα συνεχιστεί κατά άλλο ένα 5%, η ανεργία θα αυξηθεί ακόμη πιό πολύ ...

Οι πιέσεις στην οικονομική δραστηριότητα, μέσω της αύξησης της φορολογίας και του περιορισμού των κρατικών δαπανών, θα οδηγήσουν σε περίπου αναλογική μείωση των φορολογικών εσόδων και σε ανάλογες αντισταθμιστικές αυξήσεις στις κοινωνικές παροχές και πληρωμές προς τους ανέργους. Επομένως για κάθε σχεδιαζόμενη μείωση του ελλείμματος κατά 1 ευρώ, έχουμε μια πραγματική μείωση του ελλείμματος ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ του 1 ευρώ. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι σχεδιαζόμενες φορολογικές αυξήσεις και περικοπές των δημοσίων δαπανών θα πρέπει να είναι ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ του 10% προκειμένου η Ελλάδα να ελπίζει πως μπορεί να επιτύχει τους στόχους της !

Γι' αυτό λοιπόν και τα νούμερα που ενέχονται στο μέγεθος της μείωσης του ελληνικού ελλείμματος και της κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας που αυτά συνεπάγονται, καταδεικνύουν ότι απλά δεν υπάρχει διέξοδος ... Το χρεωστάσιο της Ελλάδος ( η στάση πληρωμών δηλαδή ) είναι ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ !

Η Ελλάδα θα μπορούσε να αποφύγει αυτήν την κατάληξη αν δεν ήταν στην Ευρωζώνη. Αν η Ελλάδα είχε ακόμα ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ, θα μπορούσε να προχωρεί στην υποτίμησή του ενώ παράλληλα θα εφάρμοζε μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρος. Η υποτίμηση του νομίσματος ΘΑ ΑΥΞΑΝΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ και θα βοηθούσε τα ελληνικά νοικοκυριά και τις εταιρείες να υποκαταστήσουν με ΕΓΧΩΡΙΑ προϊόντα, τα ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ. Η αυξανόμενη ζήτηση για ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες θα αύξανε το ελληνικό ΑΕΠ, θα αύξανε τα φορολογικά έσοδα και θα μείωνε τις κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα ανεργίας, αφού θα ΘΑ ΕΜΕΙΩΝΕΤΟ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ. Με άλλα λόγια, η δημοσιονομική και η οικονομική σταθεροποίηση θα ήταν πολύ πιο εύκολη και πολύ ολιγώτερο οδυνηρή αν η Ελλάδα είχε ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ και την δική της συναφή Πολιτική και δεν θα αναγκαζότανε να δανείζεται με τοκογλυφικά επιτόκια γιά να
μπορεί να πληρώνει τον μισθό της καθαρίστιας στο Κρατικό Νοσοκομείο της Μυτιλήνης !

Η συμμετοχή της Ελλάδος στην Ευρωζώνη υπήρξε άλλωστε η βασική αιτία του σημερινού υψηλού δημοσίου ελλείμματος. Καθώς η Ελλάδα δεν είχε δικό της νόμισμα επί σχεδόν10 χρόνια, δεν υπήρχαν σημεία στις Αγορές που να προειδοποιούν πως το ελληνικό χρέος αυξάνεται υπέρμετρα. Αν η Ελλάδα είχε παραμείνει εκτός Ευρωζώνης και είχε διατηρήσει ΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ, η μεγάλη αύξηση της προσφοράς ελληνικών τίτλων θα είχε οδηγήσει σε κάμψη της ισοτιμίας της και σε αύξηση των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων. Αλλά από τη στιγμή που τα ελληνικά ομόλογα αποτιμώνται σε ευρώ εθεωρούντο κάτι ανάλογο με τα ομόλογα σε ευρώ άλλων ευρωπαϊκών χωρών, έτσι τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων δεν ανέβαιναν όσο καιρό η Ελλάδα αύξανε το δανεισμό της , μέχρι που οι Αγορές ακούγοντας τις καθ΄όλα ΑΤΥΧΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ του Έλληνα πρωθυπουργού (Davos) , των υπουργών Παπακωνσταντίνου (Τιτανικός , εξάσφαιρα πιστόλια κλπ) , Λοβέρδου ("Στα Ταμεία δεν υπάρχει ούτε σάλιο") και αρκετών άλλων , άρχισαν πολύ εύλογα να φοβούνται ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν πίσω τα χρήματα που μας είχαν δανείσει !

Η εκρηκτική άνοδος των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων κατά τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τα γερμανικά, μας δείχνει πόσο πιθανή θεωρούν οι Αγορές την ελληνική χρεωκοπία ! Ο συνδυασμός των διακρατικών δανείων των άλλων χωρών της Ευρωζώνης, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ μπορεί να παράσχει στη χώρα μας περιορισμένη ρευστότητα προκειμένου αυτή να αποφύγει την στάση πληρωμών για κάποιους μήνες ακόμη, με σκληρά ανταλλάγματα την προοδευτική ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ , την ΛΕΗΛΑΣΙΑ της δημόσιας ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ και την σταθερή πτώση του ΑΕΠ μας !


Το τέλος αυτής της επίπονης και οδυνηράς διαδρομής θα εύρει την Ελλάδα απολύτως καθημαγμένη !
Κάποια στιγμή , όταν ΤΑ ΠΑΝΤΑ θα έχουν ΕΚΠΟΙΗΘΕΙ σε "τιμές ευκαιρίας" (ή τέλους Εποχής) και με μεθόδους fast track , οι πιστωτές μας θα ανοίξουν , επί τέλους , καλά τα μάτια τους γιά να ...αντιληφθούν ότι τίποτε άλλο δεν έχουν πιά να παίρνουν . Τότε , με πολλή προθυμία, θα συμφωνήσουν , όλοι μαζύ, ότι η Πατρίδα μας είναι ανέντιμη , κακοπληρώτρια, αναξιόπιστη, αφερέγγυα κλπ , σταματώντας τον δανεισμό που σήμερα ακόμη, πολύ γενναιόδωρα, μας παρέχουν. Και τότε η Χώρα μας , μή έχοντας άλλη επιλογή, θα κηρύξει στάση πληρωμών, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται !


Πρώτη δημοσίευση : www.antinews.gr

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011

Η Καταστροφή της Θρακικής Γης από την απειλούμενη εγκατάσταση Χρυσωρυχείων

Έχουν απόλυτο δίκηο όσοι αμφισβητούν ή αρνούνται την εγκατάσταση
χρυσωρυχείων στην Θράκη σήμερα και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας,
πιθανώς αύριον.Ο υπουργός Ανάπτυξης (;) Μ. Χρυσοχοϊδης , καλά θα έκανε να είχε
συμβουλευθεί κάποιους ειδικούς επιστήμονες , πριν προβεί στις γνωστές
έωλες ανακοινώσεις του και παράσχει ανυπόστατες διαβεβαιώσεις γιά
αντικείμενο που προφανώς αγνοεί πλήρως !


Παραθέτω πιό κάτω μερικά στοιχεία από την σημερινή διεθνή πείρα και
πρακτική που αφορούν στην ουσία του ζητήματος της εκμετάλλευσης
του πολυτίμου αυτού μετάλλου που ελπίζω να βοηθήσει στην ευρύτερη
γνώση του τεράστιου προβλήματος που σύντομα ενδέχεται να αντιμετωπίσει
η Πατρίδα μας :1. Η μεταλλουργία του χρυσού απαιτεί χρήση αλάτων του υδροκυανίου (HCN),
συγκεκριμένα κυανιούχου καλίου ή νατρίου (ΚCN ή NaCN) τα οποία είναι
σφοδρά δηλητήρια . Η θανατηφόρος δόση του κυανιούχου καλίου γιά τον μέσο
άνθρωπο είναι 0,2 gr (δύο δέκατα του γραμμαρίου) ! Με τα άλατα αυτά και
την προσθήκη θειικού οξέος (Η2SO4) εθανατώνοντο οι καταδικασμένοι σε
θάνατο στις ΗΠΑ , πριν μερικά χρόνια, στους γνωστούς "θαλάμους των αερίων"
που υπήχαν σε πολλές πολιτειακές φυλακές .

2. Στην Ελλάδα όπου , δυστυχώς, κυριαρχεί η άγνοια η επιπολαιότητα και ο
"ωχαδερφισμός" σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής ζωής,
ακόμη και η σκέψη γιά την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων θα έπρεπε να
εγκαταλειφθεί αμέσως.

3. Όσοι έχουν επισκεφθεί περιοχές όπου είναι ή ήταν εγκατεστημένες μονάδες
παραγωγής χρυσού (λ.χ. στην Νότια Αφρική) θα έχουν διαπιστώσει ότι τα
εδάφη γύρω από αυτές , σε μεγάλη έκταση είναι ερημικά , δεν υπάρχει
δηλαδή ίχνος επίγειας ζωής , λόγω ακριβώς της αναπόφευκτης διαρροής και
διάχυσης των κυανιούχων αλλά και σιδηροκυανικών αλάτων τόσον στην
ατμοσφαίρα όσον και στον υδροφόρο ορίζοντα των περιοχών αυτών.

4. Τέλος θα πρέπει να αναφέρω ότι τα ελληνικά κοιτάσματα χρυσού , αυτά που
είναι τεχνικώς απολήψιμα, είναι πολύ μικρά , ίσως να είναι μερικές εκατοντάδες
τόννοι συνολικά , όταν παγκοσμίως εξορύσσονται αρκετές χιλιάδες τόννοι του
ευγενούς αυτού μετάλλου , κάθε χρόνο !

5. Τι σημαίνει αυτό ; Σημαίνει ότι μετά από 5 ή 10 χρόνια τα όποια ελληνικά χρυσωρυχεία
θα κλείσουν, αφού δεν θα υπάρχουν πλέον άλλα κοιτάσματα του μετάλλου ,
έχοντας αφήσει πίσω τους ερημωμένη και δηλητηριασμένη την ελληνική γή !